Ортопедия и травматология

Д-р Красимир Иванов
лекар в отделение по ортопедия и травматология - МБАЛ "Шумен" АД

Кабинет Но. 6

телефон за връзка: 0898 660 107

Работно време:

Понеделник - от 12.00ч. до 16.00ч.
Четвъртък - от 16.00ч. до 17.30ч.
ЛКК от
14.00ч. до 16.00ч.